مرکز رشد گياهان دارويی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی ايلام - www.mpapi.ir


   برگزاری نوزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز  ۲۹ شهريور ۱۳۹۹


نوزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی جهاددانشگاهی استان ایلام با حضور اعضای محترم شورای فناوری و متقاضیان ورود به مرکز رشد جهت دفاع از پروپوزال خود در قالب ویدئو کنفرانس در تاریخ 26 مرداد ماه 1399 برگزار گردید.

در این جلسه 5 ایده فناورانه توسط اعضای شورای فناوری مورد ارزیابی قرار گرفت که با پذیرش 4 ایده در مرحله پیش رشد و 1 ایده در مرحله رشد موافقت گردید.

ایده های مذکور در حوزه های کشاورزی و بهداشت می باشند که عبارتند از : 

·         تولید و فرآوری گیاه کینوا توسط خانم تانیا ملکشاهی 

·         تولید ژل ضدعفونی کننده ارگانیک توسط خانم زهرا معافی و آقای محمد ریزه بندی

·         اوکانتوس توسط خانم ندا همتی پناه

·         بسته بندی و فرآوری گیاهان دارویی و عرقیات توسط خانم هدیه ویسی

·         باغچه هوشمند خانگی توسط آقای حیدر حجازی یگانه


 آدرس خبر:  www.mpapi.ir/news/news.asp?newsnum=138