مرکز رشد گياهان دارويی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی ايلام - www.mpapi.ir


   جلسه هم اندیشی با معاون مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان ایلام  ۳۱ شهريور ۱۳۹۹


جلسه بررسی تعیین چارچوب همکاری در خصوص پشتیبانی ایده های فناورانه مرکز رشد جهاددانشگاهی ایلام،

با عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

جناب آقای دکتر طهماسبی روز یکشنبه مورخ 29 شهریور ماه 1399 برگزار گردید.

موارد مطرح شده در این جلسه:

فرآیند پذیرش هر طرح در مرکز تحقیقات دارای حساسیت بالایی بوده و روال بر این است که تنها طرح های کاربردی پذیرفته شود.
بر اساس ساز و کار موجود، نتایج حاصل از بخش تحقیقات در بخش ترویج به کار گرفته شده و عملیاتی می گردد، اما تا کنون نتایج مورد نظر حاصل نشده است. بر این اساس ما از پیشنهاد مرکز رشد استقبال کرده و آمادگی خود را برای پشتیبانی سخت افزاری و علمی از طرح های مرکز رشد جهاددانشگاهی استان ایلام اعلام می نماییم.
به منظور پخته شدن طرح های مرکز رشد می توانیم از پتانسیل کارشناسان مرکز تحقیقات به عنوان راهبران واحدهای فناور استفاده کنیم.


 آدرس خبر:  www.mpapi.ir/news/news.asp?newsnum=139