مرکز رشد گياهان دارويی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی ايلام - www.mpapi.ir


   جلسه هم اندیشی با مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان ایلام  ۱ مهر ۱۳۹۹


جلسه بررسی موانع تجاری سازی ایده های فناورانه در بخش صنعت با مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی جناب آقای مهندس اسماعیلی روز سه شنبه مورخ 25 شهریور ماه 1399 برگزار گردید.

مصوبت جلسه به شرح ذیل اعلام می گردد:

توافق همکاری  در خصوص عارضه یابی کسب وکارهای موجود و واحدهای صنعتی غیر فعال

تفاهم در خصوص دریافت اطلاعات کلینیک عارضه یابی صنعت و ارائه ی راهکارهای علمی توسط واحدهای فناور مرکز رشد جهادانشگاهی در جهت رفع موانع رونق کسب و کار

توافق در خصوص تشکیل دبیرخانه همایش علمی سالانه ارائه ی ایده های کاربردی در جهت رفع عارضه های بخش تولید با همکاری جهاددانشگاه ، شرکت شهرک های صنعتی و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی استان

توافق در خصوص حمایت مالی از ایده های فناورانه واحدهای مستقر در مرکز رشد جهاددانشگاهی توسط  شرکت شهرک های صنعتی


 آدرس خبر:  www.mpapi.ir/news/news.asp?newsnum=140